Đối với người lao động

Đây là phần quan trọng nhất đối với những người sống và làm việc tại Cộng hòa Séc. Tại đây, thông tin cơ bản được thu thập về các loại hình và quy tắc tuyển dụng, về các quy tắc xin và thay đổi giấy phép cư trú, về việc gia nhập thị trường lao động, một số vấn đề liên quan đến việc làm tại Cộng hòa Séc và nhiều hơn nữa.

Nhận / thay đổi thời gian lưu trú của nhân viên

Những gì bạn cần làm là gia hạn visa thành công hoặc đổi sang loại giấy phép cư trú khác

Thêm thông tin

Các loại công việc lưu trú

Lưu trú làm việc là gì, sự phân biệt, quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài

Thêm thông tin

Gia nhập thị trường lao động tự do

Đó là gì, quy tắc công việc, số công việc, công việc của văn phòng tuyển dụng

Thêm thông tin

Změna zaměstnavatele

Věci týkající se změn zaměstnání, pracovních pozic, propouštění a nástupu do práce

Thêm thông tin