Nền tảng hội nhập

IntegrON là một hướng dẫn phổ quát cho tất cả người nước ngoài muốn chuyển hoặc đã sống ở Cộng hòa Séc. Sau khi chuyển đến, người di cư thường có rất nhiều câu hỏi về thị thực hoặc thăm khám bác sĩ. IntegrON thu thập và cấu trúc tất cả các câu hỏi và câu trả lời để mọi người di cư ở Cộng hòa Séc có thể tự giải quyết mọi vấn đề và biết phải đi đâu trong trường hợp nào. Tất nhiên, chúng tôi không mong nhưng tình huống xấu trong cuộc sống xảy ra với các bạn. Nhưng như họ nói: cảnh báo có nghĩa là vũ trang.