Quan trọng

Trang này chứa thông tin rất quan trọng về các khía cạnh quan trọng nhất của cuộc sống ở Cộng hòa Séc.

Các khóa học thích ứng

Nó là gì, chuẩn bị các bài kiểm tra

Thêm thông tin

Tình hình khẩn cấp

Tìm hỗ trợ ở đâu khi khủng hoảng xảy ra

Thêm thông tin

Lời mời đến thăm Cộng hòa Séc

Cách mời người thân của bạn đến thăm Cộng hòa Séc

Thêm thông tin

Cho các bà mẹ

Trẻ em là những mầm hoa của cuộc sống. Phần hữu ích dành cho các bà mẹ tương lai và thực tế

Thêm thông tin

Tìm kiếm nhà ở

Làm thế nào và ở đâu để tìm nhà mà không bị mất quá nhiều tiền

Thêm thông tin

Thị thực và lưu trú

Tình trạng pháp lý của người di cư, thông tin về thị thực, thay đổi hình thức cư trú, thường trú

Thêm thông tin

Thông tin y tế

Bảo hiểm, tìm kiếm bác sĩ, bệnh viện nói chung, làm thế nào để khỏe mạnh

Thêm thông tin