IntegrON

Nền tảng hội nhập tương tác cho người nước ngoài sống ở Cộng hòa Séc

Nền tảng hội nhập

IntegrON là một hướng dẫn phổ quát cho tất cả người nước ngoài muốn chuyển hoặc đã sống ở Cộng hòa Séc. Sau khi chuyển đến, người di cư thường có rất nhiều câu hỏi về thị thực hoặc thăm khám bác sĩ. IntegrON thu thập và cấu trúc tất cả các câu hỏi và câu trả lời để mọi người di cư ở Cộng hòa Séc có thể tự giải quyết mọi vấn đề và biết phải đi đâu trong trường hợp nào. Tất nhiên, chúng tôi không mong nhưng tình huống xấu trong cuộc sống xảy ra với các bạn. Nhưng như họ nói: cảnh báo có nghĩa là vũ trang.

Thêm thông tin
Nền tảng hội nhập

Video của chúng tôi

Русскоязычный театр и культура (CZE: Ruskojazyčné divadlo a kultura. ENG: Russian-Speaking Theater and Culture)

Русскоязычный хор и еще культура (CZE: Ruskojazyčný sbor a zas kultura. ENG: Russian-Speaking Chorus and Culture Again)

Пражские интеллектуалы о иностранцах (CZE: Pražští intelektuálové o cizincích. ENG: Prague Intellectuals About Foreigners)

Пльзеньские работяги о иностранцах (CZE: Plzenští dělníci o cizincích. ENG: Workers of Pilsen About Foreigners)

Умные беседы с послом Турции в Праге (CZE: Chytré besedy s velvyslancem Turecka v Praze. ENG: Smart Discussions With Turkish Ambassador in Prague)

Беседа с людьми, которых могут убить в Казахстане (CZE: Pokec s chlapy, které mohli přijit o život v Kazachstánu. ENG: A Talk With Lads Who Could Have Been Killed In Kazakhstan)

Поездка в ливанский лагерь беженцев (CZE: Cesta do uprchlického tábora v Libanonu. ENG: Refugee Camp Tour in Lebanon)

Жизнь в Афганистане: как оставаться человеком в бесконечной войне? (CZE: Život v Afghánistánu: jak zůstat člověkem v nekonečné válce?. ENG: Life in Afghanistan: how to stay human in endless war?)

Выиграйте настоящий ковер Афганистана (CZE: Vyhrajte koberec skutečného Afghánistánu. ENG: Win a Real Afghanistan carpet )

Odjela do ČR pro příležitosti / IntegrON Stories / Doktorka z Bolívie

Chúng tôi là ai

Chúng tôi là một nhóm gồm năm người trẻ đam mê. Mỗi người trong chúng tôi có nền tảng di cư khác nhau, trải nghiệm cuộc sống và thích nghi khác nhau ở Cộng hòa Séc. Do đó, chúng tôi quyết định tạo ra dự án này. Chúng tôi muốn sử dụng kinh nghiệm và kiến thức của mình để thu thập tất cả thông tin về cuộc sống ở Cộng hòa Séc vào một nơi và cung cấp cho tất cả mọi người 24/7.

Igor Suvorov

Người sáng lập dự án

Anastasia Saliakhova

Đồng sáng lập dự án

Vladimir Soldatov

Kameraman

Liudmila Gasina

Copywriting guru

Thien Vuong Nguyen

Networkingman